• #IberoRomân

România la COP25 Madrid 2019: aspecte tehnice

Prima săptămână a conferinței climatice a fost dominată de activitatea tehnică desfășurată de experți.


Negocierile ce au loc la Conferința climatică de la Madrid vizează câteva mari direcții prioritare: definitivarea regulamentului de operaționalizare a Tratatului de la Paris, prin încheierea negocierilor în cazul punctelor de pe agendă rămase nerezolvate la Katowice, acum un an, (de exemplu, reglementări privind piețele internaționale ale carbonului), asigurarea fluxurilor financiare necesare susținerii țărilor în curs de dezvoltare în eforturile lor de reducerea emisiilor și adaptare la schimbarea climatică și creșterea rolului tematicii privind legătura ocean - climă în activitățile derulate sub egida Cadrului Națiunilor Unite pentru Schimbări Climatice (UNFCCC). Aceste negocieri de la Madrid punctează o nouă etapă în acțiunea climatică, cea de tranziție spre punerea în practică a celor convenite prin Tratatul de la Paris din 2015. In tot acest context, rolul științei în articularea acțiunii climatice este o altă temă importantă pe care președinția chiliană a COP o promovează în toate activitățile legate de UNFCCC și pe care o regăsim și în multe puncte ale agendei de lucru de la Conferința climatică de la Madrid.Delegația României la Conferința climatică de la Madrid, condusă de ministrul al Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Costel Alexe, are ca membri experți din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Națională de Meteorologie și Ministerul Afacerilor Externe. Spania are un rol important în configurarea la nivel european și internațional a proceselor legate de acțiunea climatică, inclusive prin asumarea organizării acestei conferințe climatice, atunci când probleme locale sociale au făcut imposibilă desfășurarea sa la Santiago de Chile.


În procesele climatice din UNFCCC, experții români sunt parte a echipei europene.

Uniunea Europeană este un lider recunoscut pe plan mondial în activitățile legate de contracararea efectelor schimbării climatice și rolul său a crescut, în mod constant de-a lungul timpului. Prima săptămână a conferinței climatice a fost dominată de activitatea tehnică desfășurată de experți. Experții români, împreună cu colegii lor europeni au participat la activități legate de negocierile privind puncte de pe agenda reuniunii referitoare la asigurarea transparenței în legătură cu raportarea și realizarea țintelor asumate de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, reglementarea piețelor internaționale ale carbonului, adaptarea la schimbarea climei, chestiuni financiare legate de operaționalizarea tratatului de la Paris și chestiuni legate de cercetarea științifică și sistemul global de observații ce fundamentează toate activitățile climatice.


Tema legăturii ocean-climă a fost și ea în centrul atenției delegației României, experții români participând la forumurile, reuniunile și dezbaterile cu acestă tematică, desfășurate până acum. De altfel, România este una dintre cele 39 de țări semnatare ale declarației Because the Ocean, ce are ca scop principal intensificarea acțiunilor privind minimizarea efectelor adverse ale schimbărilor climatice în oceanul planetar și protecția și conservarea acestuia.


Importanța Mării Neagre ca parte a oceanului planetar, depășește interesul strict local.

Cercetarea științifică și observațiile sistematice devin o temă din ce în ce mai important în contextul fundamentării tuturor activităților din cadrul UNFCCC. În prima săptămână, au fost evenimente de prezentarea a raporatelor speciale ale Grupului Interguvernamental pentru Studiul Schimăprii Climatce (IPCC) privind oceanul și criosfera, pe de-o parte și deșertificarea, degradarea terenurilor, gestionarea durabilă a terenurilor, securitatea alimentară și fluxurile de gaze cu efect de seră în ecosistemele terestre, pe de altă parte. În acest context, trebuie menționat că din delegația României la Madrid face parte și punctul focal al IPCC în România. Un alt moment important al săptămânii ce a a trecut a fost Ziua de Informare privind Pământul, când informații la zi, la nivel global, au arătat starea alarmantă, de urgență climatică, în care ne găsim: ultimul deceniu (2010-2019) este cel mai călduros din toată perioada de observații sistematice începând cu a doua jumătate a secolului 19, suprafața gheții marine din Arctica se reduce semnificativ pe an ce trece, învelișurile de gheață ale Groenlandei și Antarcticii și ghețarii continentali se topesc, amplificând, în ultimii ani, creșterea nivelului oceanului planetar, ocean care pe înmagazinează din ce în ce mai multă căldură, pierde din ce în ce mai mult oxigen și se acidifică (toate acestea având un impact devastator asupra ecosistemelor marine și serviciilor lor, inclusiv acela de furnizor de Securitate alimentară pentru multe comunități umane).Negocierile tehnice din prima săptămână a conferinței climatice de la Madrid, vor fi puse în valoare și, în unele cazuri, impulsionate de prezența, în a doua săptămînă a conferinței de la Madrid, a decidenților politici la nivel ministerial.


Articol: Dr. Roxana BOJARIU

Head of Climate Section

National Meteorological Administration | Bucharest, Romania37 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo